Punkt i protokollet
PR
31
2016 rd
Plenum
Fredag 1.4.2016 kl. 12.59—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.4.2016. 
Senast publicerat 01-12-2016 10:40