Punkt i protokollet
PR
31
2020 rd
Plenum
Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03
10
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget om ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter i talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-03-2020 21:24