Punkt i protokollet
PR
31
2020 rd
Plenum
Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03
9
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmansonferensens förslag TKF 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-03-2020 21:21