Senast publicerat 25-03-2022 07:57

Punkt i protokollet PR 31/2022 rd Plenum Torsdag 24.3.2022 kl. 16.01—18.15

5. Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022.