Punkt i protokollet
PR
32
2015 rd
Plenum
Fredag 11.9.2015 klo 13.00—13.30
8
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 15.9.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2015. 
Senast publicerat 02-05-2016 13:50