Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 32/2016 rd Plenum Tisdag 5.4.2016 kl. 13.59—18.31

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

Regeringens propositionRP 151/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.