Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00—17.17
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—11 i proposition RP 192/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 12 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-04-2018 19:33