Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00
4
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 45/2018 rd
Val
Riksdagen valde Raija Vahaslao till medlem i kulturutskottet. 
Senast publicerat 10-04-2018 14:51