Punkt i protokollet
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 10.4.2018 16:54