Punkt i protokollet
PR
32
2020 rd
Plenum
Onsdag 25.3.2020 kl. 15.03—15.09
2
Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020. 
Talman Matti Vanhanen
Det kommer att vara flera plenum i dag, och dessutom kommer det att förekomma avbrott i plenum. För de sista plenumens del är klockslagen ännu inte klara. Statsrådet kommer att samlas i dag klockan 20 för att utarbeta kommande propositioner. Utifrån det går det att beräkna att sista plenum för den här dagen torde börja mellan klockan 21 och 22. 
Senast publicerat 25-03-2020 16:21