Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 32/2021 rd Plenum Fredag 26.3.2021 kl. 13.03—20.32

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.3.2021.