Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 33/2016 rd Plenum Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59—20.33

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016.