Senast publicerat 05-06-2021 10:40

Punkt i protokollet PR 33/2017 rd Plenum Fredag 31.3.2017 kl. 12.59—13.03

4.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.3.2017. 

Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Jari Myllykoski föreslagit att riksdagen i stället för betänkandets fem förslag till uttalanden godkänner de fem förslagen till uttalanden som ingår i reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Betänkandets förslag till uttalanden och Merja Mäkisalo-Ropponens förslag till uttalanden är motstående så Merja Mäkisalo-Ropponens förslag till uttalanden ställs vid omröstning mot betänkandets förslag till uttalanden. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 42 nej; 43 frånvarande
 

Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.