Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 33/2020 rd Plenum Onsdag 25.3.2020 kl. 15.30—21.26

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 25/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020.