Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 34/2016 rd Plenum Torsdag 7.4.2016 kl. 15.59—19.32

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.