Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 34/2021 rd Plenum Tisdag 6.4.2021 kl. 14.05

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 6/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 28.3.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

2 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Pia Kauma föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Pia Kaumas förslag mot Ville Vähämäkis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Ville Vähämäkis förslag ”ja”, Pia Kaumas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 41 ja, 12 nej; 146 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Pia Kauma föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Pia Kaumas förslag mot Ville Vähämäkis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Ville Vähämäkis förslag ”ja”, Pia Kaumas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 a § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Pia Kauma föreslog understödd av Juhana Vartiainen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Pia Kaumas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Pia Kaumas förslag ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Kaumas förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.