Punkt i protokollet
PR
35
2016 rd
Plenum
Fredag 8.4.2016 kl. 12.58—13.27
3
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-52136
Bilaga 3A
Enda behandling
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Anna-Maja Henrikssons m.fl. interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 6.4.2016.  
Under debatten har Anna-Maja Henriksson understödd av Eeva-Johanna Eloranta framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  
Redogörelsen godkändes. 
Förtroende för statsrådet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag förslag "nej".
Omröstningsresultat: 86 ja, 57 nej; 56 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-12-2016 11:00