Punkt i protokollet
PR
35
2017 rd
Plenum
Onsdag 5.4.2017 kl. 14.00—15.42
3
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
Interpellation
IP 2/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-118268
Förslag om misstroende 4.4.2017
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Tuula Haatainens m.fl. interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 4.4.2017.  
Under debatten har Tuula Haatainen understödd av Sirpa Paatero framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förtroende för statsrådet "ja", Tuula Haatainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 63 nej; 32 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 20-02-2018 11:57