Senast publicerat 04-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 36/2016 rd Plenum Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.