Senast publicerat 04-06-2021 23:46

Punkt i protokollet PR 36/2016 rd Plenum Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare

Regeringens propositionRP 134/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 134/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.