Punkt i protokollet
PR
36
2016 rd
Plenum
Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.4.2016. 
Senast publicerat 20-12-2016 12:14