Senast publicerat 04-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 36/2016 rd Plenum Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.4.2016.