Senast publicerat 05-06-2021 13:08

Punkt i protokollet PR 36/2018 rd Plenum Tisdag 17.4.2018 kl. 14.02—19.35

4.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

Debatt
19.26 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies! Tämä toimenpide, joka tässä nyt uhkaa Portugalin verosopimusta, on valitettava mutta aivan välttämätön. Muistamme täällä salissa sen, että vuonna 2016 solmittiin uusi sopimus, jonka oli tarkoitus varmistaa se, että Suomen kansalaiset eivät saa Portugalin valtiolta erityiskohtelua eivätkä varsinkaan nollaverokohtelua. Nyt, ikävä kyllä, Portugalin parlamentti ei ole useista patisteluista huolimatta onnistunut tätä sopimusta ratifioimaan, jolloin sitten irtisanomismenettelyn takia tämä täytyy saada eduskunnan läpi juhannukseen mennessä, jotta uusi tilanne voisi astua voimaan 1.1.2019. 

Tein asiasta joulun alla kirjallisen kysymyksen, jossa totesin, että jokainen vuoden viivästys maksaa Suomelle miljoonia, kun Portugali on koko ajan houkutellut verovapauksilla suomalaisia veropakolaisia 70-luvulla solmitun, vanhentuneen verosopimuksen turvin. Siinä edellytin, että Suomen pitäisi ilmoittaa yksipuolisesti irtisanovansa veronkierron sallivat verosopimukset, jos maat, siis muutkin maat kuin Portugali, jatkavat viivyttelyä. Nostin esiin myös muut vanhentuneet verosopimukset, joita käytetään verojen välttelyyn. 

Tähän ministeri Orpo vastasi hyvin asiallisesti ja hyvin aiheellisesti, siis siten, että näihin toimiin ryhdytään, ja nyt niihin toimiin on ryhdytty. Tärkeä tieto on myöskin se, että Orpon mukaan Espanja on vihdoin saattamassa voimaan vuonna 15 solmitun uuden verosopimuksen, ja myös Ranskan suuntaan on tehty tunnusteluja sopimusneuvottelujen käynnistämiseksi. Näin ollen voin mielihyvällä todeta, että valtiovarainministeriössä on tiedostettu, että nämä sopimukset uhkaavat Suomen veropohjaa. 

Toisaalta Suomi voisi aina olla aktiivisempi verosopimusten uudistamisessa. Nehän voidaan toteuttaa sillä tavoin, että molemmat osapuolet hyötyvät. Aggressiivisen verosuunnittelun ja kansainvälisen veronkierron torjunta on koko EU:n yhteinen tavoite, joten yhteisymmärrys varmaan Suomen ja muidenkin maiden välillä löytyy. 

19.28 
Ville Skinnari sd :

Arvoisa puhemies! Kiitos edustaja Harakalle hyvästä taustoituksesta ja etenkin hyvästä kirjallisesta kysymyksestä. Ja tietysti täytyy kiittää ministeri Orpoa myös hyvästä vastauksesta ja toimenpiteistä. 

Olisin kysynyt hallitukselta sitä, mitä edustaja Harakkakin nosti esille, eli nyt kun puhumme vain yhdestä maasta ja tiedämme, että prosessi etenee laajemmin EU:ssa, niin onko hallituksella suunnitelmia Suomen EU-puheenjohtajakautta varten suunnitella sitä, mikä tulee olemaan Suomen kanta kaiken kaikkiaan, ja onko teillä aikomusta olla aktiivinen näissä asioissa, koska reikiä löytyy vielä niin kuin reikäjuustosta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.