Punkt i protokollet
PR
36
2018 rd
Plenum
Tisdag 17.4.2018 kl. 14.02—19.35
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 
Debatt
19.29
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Aivan lyhyt kommentti tässä vaiheessa tästä esityksestä. 
Tämä on ihan tervetullut toimi harmaan talouden torjumisen kokonaisuudessa. Olemme usein moittineet hallitusta siitä, että se on ollut varsin passiivinen harmaan talouden torjunnassa, ja varsinkin alkukaudella hallituksella oli tavoitteena jopa leikata harmaan talouden torjunnan voimavaroja. Siihen nähden — kuten edustaja Ala-Nissilän kanssa aikaisemmin käymässämme debatissa ilmeni — että silloin oppositiossa ollut keskusta aikoi rahoittaa koko vaihtoehtobudjettinsa nimenomaan harmaan talouden torjunnan tuotoilla, 600 miljoonaa, tämä toimi oli ristiriitainen. Mutta silloin kun hallitus toimii harmaan talouden estämiseksi ja kansainvälisen veronkierron ja rahanpesun estämiseksi, annamme kiitoksen, joka sille kuuluu. 
19.31
Ville
Skinnari
sd
Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Turunen ei ole paikalla, joten en lähde nyt tässä käymään yksityiskohtaisemmin läpi tätä hallituksen esitystä, mutta tietysti talousvaliokunnan jäsenenä olen iloinen siitä, että tällainen lakiesitys, joka kehittää ja tiivistää niin Finanssivalvonnan, Verohallinnon kuin Rahoitusvakausviraston yhteistyötä niin harmaan talouden, rahanpesun kuin terrorismin rahoittamisenkin torjumiseksi, on täällä nyt. Ja kuten kollega, edustaja Harakka totesi, nämäkin asiat ovat niitä, joita me olemme jo pidempään odottaneet, ja tämä on toki iso osa kansainvälistä kehitystä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 8.5.2018 12:15