Punkt i protokollet
PR
36
2018 rd
Plenum
Tisdag 17.4.2018 kl. 14.02—19.35
8
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.4.2018. 
Senast publicerat 17-04-2018 20:42