Senast publicerat 04-06-2021 23:46

Punkt i protokollet PR 37/2016 rd Plenum Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59—15.58

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 6/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.