Punkt i protokollet
PR
37
2016 rd
Plenum
Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59—15.58
16
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016. 
Senast publicerat 03-01-2017 14:02