Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 37/2017 rd Plenum Fredag 7.4.2017 kl. 12.59—13.19

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.4.2017.