Punkt i protokollet
PR
37
2019 rd
Plenum
Onsdag 25.9.2019 kl. 14.02—17.28
4
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019. 
Senast publicerat 25-09-2019 18:06