Punkt i protokollet
PR
37
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 13.00—13.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till nästa plenum i dag 27.3.2020. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till nästa plenum 27.3.2020. 
Senast publicerat 27-03-2020 15:09