Punkt i protokollet
PR
37
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 13.00—13.01
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till nästa plenum i dag 27.3.2020. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till nästa plenum 27.3.2020. 
Senast publicerat 27-03-2020 15:09