Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 38/2017 rd Plenum Tisdag 18.4.2017 kl. 14.00—16.24

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.