Punkt i protokollet
PR
38
2017 rd
Plenum
Tisdag 18.4.2017 kl. 14.00—16.24
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Debatt
14.02
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puheenjohtaja! Tämä kokonaisuudistus ja tarkennus on hyvin merkittävä ja [Hälinää — Puhemies koputtaa] sellainen asia, joka vaatii laajaa käsittelyä, niin kuin tässä nyt on ajateltu, ja olisinkin toivonut, että oikeusministeri olisi tämän esitellyt, koska tämä on niin merkittävä asia. 
Se, mikä tässä nyt hieman ihmetyttää, on se, että tässä on ajateltu, että direktiivi pantaisiin voimaan jo 21. päivä toukokuuta 2017, ja kun tässä kuitenkin on kaikki käsittely vielä kesken, niin on todennäköistä, että näin ei tule tapahtumaan. 
Arvoisa puhemies! Tämä esitys kokonaisuudessaan on luokaltaan sitä luokkaa, että toivoisin, että tässä olisi enemmän aikaa tälle. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 20-10-2017 16:44