Annan punkt i protokollet
PR
38
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11
1
Namnupprop
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Talman Matti Vanhanen
Jag meddelar att ledamöterna i dag ska vara beredda på att flera plenum kommer att hållas efter detta plenum. 
Senast publicerat 27-03-2020 20:39