Punkt i protokollet
PR
38
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till tredje plenum i dag 27.3.2020. 
Ingen debatt. 
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020. 
Förste vice talman Antti Rinne
Plenum avbryts nu och fortsätter klockan 17.30. Då ska riksdagen behandla en korrigering av förordningen om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen. Först meddelas att ärendet överlämnats och därefter tas det till remissdebatt. 
Riksdagen avbröt plenum klockan 17.14. 
Riksdagen fortsatte plenum klockan 17.46. 
Talman Matti Vanhanen
Nu fortsätter plenum som avbröts klockan 17.14. 
Senast publicerat 27-03-2020 21:03