Annan punkt i protokollet
PR
38
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11
5.1
Övriga meddelanden
Statsrådet har i dag utfärdat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 9/2020 rd), med vilken den till riksdagen tidigare lämnade statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 8) upphävs. Behandlingen av ärendet Ö 8/2020 förfaller. På grund av ärendets brådskande natur tas ärende Ö 9 till remissbehandling i detta plenum. 
Senast publicerat 27-03-2020 21:15