Senast publicerat 06-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 38/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 13.00—14.20

5.  Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.4.2021.