Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 39/2015 rd Plenum Torsdag 24.9.2015 kl. 16.00—18.48

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 25.9.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2015.