Punkt i protokollet
PR
39
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 20.24—20.25
2
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till fjärde plenum i dag 27.3.2020. 
Senast publicerat 27-03-2020 21:21