Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 39/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 14.30—14.33

2.  Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 7/2021 rd. Nu kan riksdagen besluta godkänna eller förkasta förslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd. — Ledamot Kinnunen. 

Debatt
14.31 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Halusin kokea sellaisen täysistunnon, jossa on vain yksi kansanedustaja täällä permannolla. 

Perustuslakivaliokunta pitää valiokuntien etäkokouksia koronaan liittyvistä syistä nimenomaan eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi välttämättöminä. Pidimme valiokunnassa tärkeänä tietoturvallisten yhteyksien varmistamista ja sitä, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Tietoturvan tulee olla kattavasti varmistettu. Painotimme myös sitä, että kokouksessa on varmistettava, että jokaisen osallistumaan oikeutetun osallistumisen oikeus aidosti toteutuu. 

Perustuslakivaliokunta pitää perusteltuna sitä, että ratkaisevaan käsittelyyn virallisessa etäkokouksessa kiireellisten ja muiden välttämättömien asioiden lisäksi otetaan vain riidattomia asioita. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände förslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.