Senast publicerat 05-06-2021 14:16

Punkt i protokollet PR 4/2018 rd Plenum Fredag 9.2.2018 kl. 12.59

5.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 6/2018 rd
Val

Riksdagen valde Ilmari Nurminen till medlem i lagutskottet.