Senast publicerat 06-06-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 4/2021 rd Plenum Fredag 5.2.2021 kl. 13.01—13.29

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2021.