Senast publicerat 06-06-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 4/2021 rd Plenum Fredag 5.2.2021 kl. 12.45—13.29

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 257/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2021.