Senast publicerat 04-02-2022 15:06

Punkt i protokollet PR 4/2022 rd Plenum Fredag 4.2.2022 kl. 13.00—13.32

5.  Klimatårsberättelse 2021

BerättelseB 18/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 11/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.2.2022. 

Under debatten har Petri Huru understödd av Ritva Elomaa föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Petri Hurus förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 21 nej, 1 avstår; 88 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.