Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 40/2015 rd Plenum Fredag 25.9.2015 kl. 13.01—13.31

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen.