Senast publicerat 04-06-2021 21:09

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

Regeringens propositionRP 38/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016.