Punkt i protokollet
PR
40
2016 rd
Plenum
Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
17.32
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on vakuutusmaksun perusteena olevien vahinkohistoriatietojen nykyistä joustavamman sääntelyn kautta antaa vakuutusyhtiöiden tuotekehitykselle lisää mahdollisuuksia ja siten edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Tämä on erittäin tervetullut. Suomessa on erittäin suljettu menettely, mitä tulee vakuutusten kilpailutukseen. Ne tuotteet ovat hyvin samantyyppisiä kaikilla, ja hintaerot ovat muutamia kymmeniä euroja. 
Myös korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään monilta osin. Kaikki tietävät, että jos vakuutusyhtiön kanssa joutuu jotenkin nokakkain, niin melkein aina häviää. Jos ei satu olemaan kohtalaista oikeusturvavakuutusta, niin on kyllä pahassa liemessä. On erittäin hyvä, että näitä perusteita selvennetään. Tämä tulee myös vähentämään kuluttajariitalautakunnan erilaisia valituksia ja on kaikilta osin erittäin hyvä ja kannatettava muutos. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—11 i proposition RP 123/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-03-2019 17:36