Senast publicerat 05-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
17.32 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on vakuutusmaksun perusteena olevien vahinkohistoriatietojen nykyistä joustavamman sääntelyn kautta antaa vakuutusyhtiöiden tuotekehitykselle lisää mahdollisuuksia ja siten edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Tämä on erittäin tervetullut. Suomessa on erittäin suljettu menettely, mitä tulee vakuutusten kilpailutukseen. Ne tuotteet ovat hyvin samantyyppisiä kaikilla, ja hintaerot ovat muutamia kymmeniä euroja. 

Myös korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään monilta osin. Kaikki tietävät, että jos vakuutusyhtiön kanssa joutuu jotenkin nokakkain, niin melkein aina häviää. Jos ei satu olemaan kohtalaista oikeusturvavakuutusta, niin on kyllä pahassa liemessä. On erittäin hyvä, että näitä perusteita selvennetään. Tämä tulee myös vähentämään kuluttajariitalautakunnan erilaisia valituksia ja on kaikilta osin erittäin hyvä ja kannatettava muutos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—11 i proposition RP 123/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.