Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift

Regeringens propositionRP 125/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 125/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.