Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 102/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.