Punkt i protokollet
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018. 
Senast publicerat 24-04-2018 16:54